Modificar Contraseña

Maule Graphics (RVSO)

Volver
Ficha técnica: Ver Archivos
Código del ItemNombre del ItemUnid. Medida Venta
020108I.296.0M.CAASEPTIC.60052CART. FORTRESS ASEPTIC C1S C. 16 296 GRS. 70.5 CMS.KILOGRAMOS
020108I.296.0P.CAASEPTIC.60074CART. FORTRESS ASEPTIC C1S C. 16 296 GRS. 70.5X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020108I.300.0M.CAALGRODES60032CART. ALGRO DESIGN ADVANCE SBB 300 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020108I.300.0M.CAALGRODES60035CART. ALGRO DESIGN ADVANCE SBB 300 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020108I.330.0M.CAALGRODES60036CART. ALGRO DESIGN ADVANCE SBB 330GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020101I.205.0E.MAULEGRAP.54001CART. MAULE GRAPHICS C. 12 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.205.0E.MAULEGRAP.54154CART. MAULE GRAPHICS C. 12 50X48.5 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.225.0M.MAULEGRAP.50004CART. MAULE GRAPHICS C. 14 60 CMS.KILOGRAMOS
020101I.225.0M.MAULEGRAP.50005CART. MAULE GRAPHICS C. 14 70 CMS.KILOGRAMOS
020101I.225.0P.MAULEGRAP.51158CART. MAULE GRAPHICS C. 14 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.225.0P.MAULEGRAP.51676CART. MAULE GRAPHICS C. 14 70X100 CMS. (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.225.0P.MAULEGRAP.51691CART. MAULE GRAPHICS C. 14 60X90 CMS. (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.250.0E.MAULEGRAP.54163CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.250.0E.MAULEGRAP.54164CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.250.0M.MAULEGRAP.50025CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020101I.250.0M.MAULEGRAP.50026CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020101I.250.0M.MAULEGRAP.50030CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 90 CMS.KILOGRAMOS
020101I.250.0M.MAULEGRAP.50031CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 105 CMS.KILOGRAMOS
020101I.250.0P.MAULEGRAP.52020CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 70X100 CMS. NS (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.250.0P.MAULEGRAP.52024CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 60X80 CMS. NS (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.250.0P.MAULEGRAP.52026CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 60X90 CMS. NS (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.250.0P.MAULEGRAP.52159CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 105X70 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.250.0P.MAULEGRAP.52642CART. MAULE GRAPHICS C. 16 250 GRS. 105X59 CMS. NS (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020101I.270.0E.MAULEGRAP.54156CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.270.0M.MAULEGRAP.50027CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020101I.270.0M.MAULEGRAP.50034CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 105 CMS.KILOGRAMOS
020101I.270.0P.MAULEGRAP.52042CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 70X80 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.270.0P.MAULEGRAP.52066CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 60X90 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.280.0P.MAULEGRAP.52040CART. MAULE GRAPHICS C. 18 270 GRS. 70X100 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.290.0E.MAULEGRAP.54162CART. MAULE GRAPHICS C. 20 290 GRS. 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020101I.290.0M.MAULEGRAP.50035CART. MAULE GRAPHICS C. 20 290 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020101I.315.0M.MAULEGRAP.50029CART. MAULE GRAPHICS C. 22 315 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020101I.315.0M.MAULEGRAP.50038CART. MAULE GRAPHICS C. 22 315 GRS. 105 CMS.KILOGRAMOS
020101I.315.0P.MAULEGRAP.52199CART. MAULE GRAPHICS C. 22 315 GRS. 105X70 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020101I.315.0P.MAULEGRAP.52491CART. MAULE GRAPHICS C. 22 315 GRS. 60X90 CMS. NS (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020111I.185.0M.CNATUKRAF.62513CARTULINA NATURAL KRAFT 185 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020111I.185.0P.CNATUKRAFT62636CARTULINA NATURAL KRAFT 185 GRS. 60X90 CMS. (200 HJS.)PQT (200 HJS.)
020111I.235.0M.CNATUKRAFT62518CARTULINA NATURAL KRAFT KIT 12 C.14 235 GRM 70 CMS.KILOGRAMOS
020111I.235.0P.CNATKRAFT.62629CART. NATURAL KRAFT KIT 12 C.14 235 GRS 70X100 CMS. (100 HJS).PQT (100 HJS.)
020111I.235.0P.CNATKRAFT.62630CART. NATURAL KRAFT KIT 12 C.14 235 GRS 70X100 CMS. (200 HJS).PQT (200 HJS.)
020111I.260.0M.CNATUKRAFT62517CARTULINA NATURAL KRAFT KIT 12 C.16 260 GRM 70 CMS.KILOGRAMOS
020111I.260.0M.CNATUKRAFT62521CARTULINA NATURAL KRAFT KIT 12 C.16 260 GRM 60 CMS.KILOGRAMOS
020111I.260.0P.CNATKRAFT.62632CART. NATURAL KRAFT KIT 12 C.16 260 GRS 70X100 CMS. (200 HJS).PQT (200 HJS.)
020111I.285.0M.CNATUKRAFT62511CARTULINA NATURAL KRAFT 285 GRM 70 CMS.KILOGRAMOS
020111I.285.0M.CNATUKRAFT62512CARTULINA NATURAL KRAFT KIT 12 C.18 285 GRM 70 CMS.KILOGRAMOS
020111I.285.0M.CNATUKRAFT62520CARTULINA NATURAL KRAFT KIT 12 C.18 285 GRM 60 CMS.KILOGRAMOS
020111I.285.0P.CNATKRAFT.62615CARTULINA NATURAL KRAFT 285 GRM 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020111I.285.0P.CNATKRAFT.62633CART. NATURAL KRAFT KIT 12 C.18 285 GRS 70X100 CMS. (100 HJS).PQT (100 HJS.)
020111I.305.0M.CNATUKRAF.62516CARTULINA NATURAL KRAFT 305 GRS. 76 CMS.KILOGRAMOS
020111I.305.0P.CNATKRAFT.62616CART. NATURAL KRAFT KIT 12 305 GRS 70X100 CMS. (100 HJS).PQT (100 HJS.)
020111I.320.0M.CNATUKRAF.62515CARTULINA NATURAL KRAFT 320 GRS. 73 CMS.KILOGRAMOS
020111I.320.0P.CNATKRAFT.62634CARTULINA NATURAL KRAFT 320 GRM 73X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020111I.325.0P.CNATKRAFT.62639CART. NATURAL KRAFT KIT 12 C.22 325 GRS 70X100 CMS. (100 HJS).PQT (100 HJS.)
020105I.220.0P.METSAPROF.58689CART. METSA PRO FBB BRIGTH NEW C. 14 220 GRS 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020105I.220.0P.METSAPROF.58697CART. METSA PRO FBB BRIGTH NEW C. 14 220 GRS 60X90 CMS. (200 HJS.)PQT (200 HJS.)
020105I.245.0P.METSAPROF.58708CART. METSA PRO FBB BRIGTH NEW C. 16 245 GRS 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020105I.290.0P.METSAPROF.58692CART. METSA PRO FBB BRIGTH NEW C. 19.8 290 GRS 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS.)
020110I.205.0E.POPLARSFB.62325CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 12.3 205 GRS. 60X90 CMS. (125 HJS.)PQT (125 HJS)
020110I.205.0E.POPLARSFB.62326CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 12.3 205 GRS. 70X100 CMS. (125 HJS.)PQT (125 HJS)
020110I.205.0M.POPLARSFB.62026CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 12.3 205 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.205.0M.POPLARSFB.62026CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 12.3 205 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.205.0M.POPLARSFB.62027CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 12.3 205 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.220.0E.POPLARSFB.62327CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 60X90 CMS. (125 HJS.)PQT (125 HJS)
020110I.220.0E.POPLARSFB.62328CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 70X100 CMS. (125 HJS.)PQT (125 HJS)
020110I.220.0M.POPLARSFB.62023CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.220.0M.POPLARSFB.62024CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.220.0M.POPLARSFB.62029CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 90 CMS.KILOGRAMOS
020110I.220.0M.POPLARSFB.62030CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 14 220 GRS. 105 CMS.KILOGRAMOS
020110I.235.0M.POPLARSFB.62015CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 15 235 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.235.0M.POPLARSFB.62025CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 15 235 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.255.0E.POPLARSFB.62319CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.255.0M.POPLARSFB.62016CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.255.0M.POPLARSFB.62017CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.255.0M.POPLARSFB.62033CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 90 CMS.KILOGRAMOS
020110I.255.0P.POPLARSFB.62191CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 60X90 CMS. (200 HJS.)PQT (200 HJS)
020110I.255.0P.POPLARSFB.62194CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 16 255 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.275.0E.POPLARSFB.62320CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.275.0E.POPLARSFB.62320CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.275.0E.POPLARSFB.62321CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.275.0E.POPLARSFB.62321CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.275.0P.POPLARSFB.62196CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)
020110I.275.0P.POPLARSFB.62197CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 18 275 GRS. 70X104 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.305.0E.POPLARSFB.62322CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 60X90 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.305.0E.POPLARSFB.62323CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.305.0E.POPLARSFB.62323CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.305.0M.POPLARSFB.62020CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 60 CMS.KILOGRAMOS
020110I.305.0M.POPLARSFB.62021CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.305.0M.POPLARSFB.62021CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.305.0M.POPLARSFB.62021CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.305.0M.POPLARSFB.62035CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 105 CMS.KILOGRAMOS
020110I.305.0P.POPLARSC1S62203CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 20 305 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.330.0E.POPLARSFB.62324CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 22 330 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.330.0E.POPLARSFB.62324CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 22 330 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.330.0M.POPLARSFB.62022CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 22 330 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
020110I.330.0P.POPLARSFB.62198CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 22 330 GRS. 70X100 CMS. (100 HJS.)PQT (100 HJS)
020110I.355.0M.POPLARSFB.62028CART. POPLAR SUPER FBB GC1 C. 24 355 GRS. 70 CMS.KILOGRAMOS
REGISTRO PRODUCTOS
FICHAS TÉCNICAS

MAULE GRAPHICS (RVSO) - CARTULINA IMPORTADO

A continuación encontrá las fichas técnicas de los productos relacionados.

Descargar ArchivoGraphics GC1

Descargar ArchivoMAULE GRAPHICS RVSO CAFE

cerrar
cerrar